top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกควบคุมไฟไหม้ป่า บริเวณศูนย์ฝึกตำรวจแห่งชาติ และได้ดำเนินการดับไฟป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-สถานการณ์ไฟป่า ก่อให้เกิดมลพิษ หมอกควัน ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง ทางเราขอความร่วมมือ หยุด ลด ละ เลิกการเผาป่า เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

หากพบเห็นไฟไหม้ป่า โปรดแจ้ง 199 หรือ 044-315103ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page