top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ ม.15 บ้านบ่อทองดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page