top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน ป้องกันโควิด กำจัดยุง ป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาวดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page