top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ โดยร่วมกับ อสม. ดำเนินการลงพื้นที่ พ่นหมอกควัน และกำจัดเเหล่งเพาะยุงลาย ณ หมู่ 15 บ้านบ่อทอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่องดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page