top of page

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 872KB


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 244KB

ดู 137 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarii


bottom of page