ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง จัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบริหารจ

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย.


35-1 ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ
.pdf
Download PDF • 2.31MB

35-2 ประกาศ-การจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง
.pdf
Download PDF • 567KB

35-3 เล่มศึกษาโครงการฯ-บทที่-1-12re
.pdf
Download PDF • 8.92MB

35-4 ประกาศ-การจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง
.pdf
Download PDF • 567KB

35-5 ข้อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานของโครงการฯ
.pdf
Download PDF • 2.31MB

35-6 เล่มศึกษาโครงการฯ-บทที่-1-12re
.pdf
Download PDF • 8.92MB

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น