top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามโครงการบ

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565


31-1 ประกาศกำจัดขยะ06-2565
.pdf
Download PDF • 42KB