top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศข้อกำหนด TOR ของการจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจ

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565


36 ยกเลิกประกาศข้อกำหนด-TOR-เนื่องจากครบกำหนด
.pdf
Download PDF • 53KB

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page