top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างแล

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565


38-1 ยกเลิกร่างประกาศจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่
.pdf
Download PDF • 28KB


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page