top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูล

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565


39-1 ร่างประกาศจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง
.pdf
Download PDF • 556KB


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page