top of page

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย

อัปเดตเมื่อ 8 พ.ย. 2565

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


23 ประกาศ-ม.6
.pdf
Download PDF • 2.32MB

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page