top of page

ประชาคมตำบล ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้กำหนด โดยท่านนายกมิชา พงษ์สว่าง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย (นายวุฒินันท์ รัตนเพชร) ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (นายภานุพัฒน์ บุญลอย)และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้พบปะประชาชน พร้อมประชาคมเตรียมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566


 
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page