top of page

ประชาคมระดับตำบล

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page