top of page

ประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดประชุมคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อจัดทำแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page