top of page

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน

วันที่ 17 กรกฏาคม 2566 เวลา 10:00 น.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page