top of page

ประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน ตุลาคม 2566 โดยมีนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการหารือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เน้นย้ำการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมในการให้บริการประชาชน พัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page