top of page

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4

วันนี้ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2565 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 84 โครงการ
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page