top of page

ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเหตุร้องเรียน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นางสาวยามาวีย์ กรกฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และฝ่ายนิติการ ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขเหตุร้องเรียน หมู่ที่ 3 บ้านคลองยาง ร่วมกับ อำเภอปากช่อง ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง และสาธารณสุขอำเภอปากช่องดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page