top of page

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 24 กรกฏาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงดคราะห์ ได้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและต่อบล็อกพลาสติกตามจินตนาการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ได้จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การระบายสีและการปั้นดินน้ำมัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาและฝึกการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ได้พาเด็กทำกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page