top of page

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ ฝึกโยนลูกบอลใส่ตะกร้าและซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อแขน ขาให้แข็งแรงขึ้น


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี ฝึกต่อจิ๊กซอว์ และสอนล้างมือ การเข้าห้องน้ำด้วยตัวเอง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี ออกกำลังกายตามเพลง และฟังนิทาน
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page