top of page

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 3 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ได้พาเด็กชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กประจำเดือนเพื่อใช้ในการประเมินภาวะโภชนาการ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ได้พาเด็กออกกำลังกายตอนเช้าและทำกิจกรรมกลางแจ้ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ได้พาเด็กชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ฟังนิทานและวาดภาพระบายสี


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ได้พาเด็กวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรงมากขึ้น


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page