top of page

ประมวลภาพกิจกรรม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน (กิจกรรมลองลิ้มชิ้มรส)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหัวสนาม ได้จัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก โดยมีการพาเด็กฝึกอ่านออกเสียง ก-ฮ และการนั่งสมาธิ เพื่อฝึกสมาธิและจิตให้นิ่ง


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ได้จัดกิจกรรมประจำวันสำหรับเด็ก โดยมีการสอนวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธี พร้อมพาเด็กแปรงฟันเพื่อป้องกันการเกิดฟันผุ และการวาดภาพระบายสี เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้หน่วยอาหารดีมีประโยชน์พาเด็กทำโครงงานแซนวิสปูอัด
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page