top of page

ปรึกษาข้อราชการ

วันที่ 23 มีนาคม 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นายวุฒินุนท์ รัตน์เพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มีประชุมปรึกษาเรื่อง

1. ชี้แจงการบริหารกิจการและการบำรุงรักษา การถ่ายโอนภารกิจปะปาหมู่บ้าน 2. สำรวจทางแหล่งน้ำภายในตำบลหนองสาหร่ายดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page