top of page

พิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ณ จุดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (มอปลาย่างใหม่) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และหน่วยงานต่างๆดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page