top of page

มอบถนนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

วันที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง มอบถนนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านโคกสง่า (เส้นซอยบ้านพ่อใหญ่ศรี) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 23 บ้านเขาเสด็จดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page