top of page

มอบถนนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค. 2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 18.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และข้าราชการ พนักงานจ้าง มอบถนนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ 17 บ้านหัวสนาม (เส้นข้างโรงเรียนคลองยาง) และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 19 บ้านทรายทอง (เส้นหน้าบ้านน้าติ ฝายน้ำล้น)ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page