top of page

มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

4 ประกาศมาตรเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้าง
.pdf
Download PDF • 629KB

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

#แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Comments


bottom of page