top of page

รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำโดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นางยามาวีย์ กรฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมเดินรณรงค์ ลด ละ เลิก สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page