top of page

ระเบียบการแข่งขันกีฬาตำบลภายใน

อัปเดตเมื่อ 3 พ.ค.

รับสมัครตั้งแต่ 24 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2567


ประชุมจับฉลาก วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย


รอบการแข่งขัน จัดการแข่งขันจำนวน 4 วัน

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 และ ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2567


ณ สนามนนทกร หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม


ประสานการแข่งขัน ติดต่อกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 044315103 ต่อ 20

นางสาวเบญจมาศ วณิชชากร

นายอรรณนพ บริบูรณ์จตุพร

นายนันทชัย เพิ่มเขตรกรรม

นายสิทธิศักดิ์ มีชำนาญ

นายอภิวัฒน์ ขันวิเทียน

นายสุรเชษฐ์ โพยนอก

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
20240503_152051
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 8.62MB


ใบส่งกองเชียร์
.xlsx
ดาวน์โหลด XLSX • 32KB

ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page