top of page

ร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค. 2566

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดซับหวาย โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมต้อนรับคณะชมรมผู้สูงอายุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มาชมการประกวดปิ่นโตเพื่อสุขภาพดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page