top of page

ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนสาธารณะ

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนสาธารณะ เตรียมพื้นที่ทำหมันสุนัขจรจัด ที่หมู่ 24ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page