top of page

สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ ลงพื้นที่ออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2567 หมู่ที่ 22 บ้านโนนป่าติ้ว ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page