top of page

สำรวจถนนและคุมงาน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจถนน หมู่ที่ 20 ผัง 11 และออกคุมงานลาดยางหมู่ที่ 13ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page