top of page

อบต.พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครรา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 อบต.หนองสาหร่าย นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่ายดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page