top of page

อบต.สัญจร (อบต.เคลื่อนที่) 14 พฤษภาคม 2567

อัปเดตเมื่อ 23 พ.ค.

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:30-18:30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มีโครงการ อบต.สัญจร เคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนตามหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านเฉลิมราษฎร์ เพื่ออำนวยความสะดวกครบวงจร ได้แก่ การจัดเก็บภาษี , บริการแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง , รับเรื่องราวร้องทุกข์ , การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด , บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ , บริการรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี เข้าเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ประชาสัมพันธ์ด้านปศุสัตว์ฯ/เกษตร

ทั้งนี้ นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยตนเองดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

留言


bottom of page