top of page

อบต.หนองสาหร่ายพร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกันฯ รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page