top of page

อบต.หนองสาหร่าย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page