top of page

ออกตรวจงานถนน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจงานถนน หมู่ที่ 18 บ้านหลักเขตดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page