top of page

ออกตรวจสอบระบบประปา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านฝายมอญดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page