top of page

ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาด

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่ล้างทำความสะอาด โรงอาหารโรงเรียนปากช่อง 2ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page