top of page

ออกสำรวจงานขยายเขตประปา

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายประจวบ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกสำรวจงานขยายประปา หมู่ 1 หมู่ 7 หมู่ 9 และหมู่ 25 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page