top of page

ออกให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินฯ

วันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออกให้ความรู้เรื่องภาษีที่ดินฯ ภาษีป้าย พร้อมรับชำระค่าขยะมูลฝอย หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะนาวดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page