top of page

เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเสียหายอุทกภัยใต้ฝุ่นโนรู

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายกมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายนายกกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมด้วยนายสุวรรณ โพธิ์พระยา หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาความเสียหาย อุทกภัยใต้ฝุ่น โนรู ห้องประชุม หมวดทางหลวงปากช่องที่ 1ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page