top of page

เชิญรับชมสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค

#ประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

กรมประชาสัมพันธ์ โดยอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปริธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

สามารถรับชมวิดีโอได้ โดยการสแกน QR Codeดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page