top of page

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 13 กันยายน 2566 นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ได้มอบแพมเพิส โดยมูลนิธิสว่างวิชาปากช่องได้ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งด้วยดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page