top of page

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

#แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3 แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม-02
.pdf
Download PDF • 2.86MB

ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

Comments


bottom of page