top of page

โครงการกีฬาตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 - 15.30 น.

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานในการจับฉลากแบ่งสายการเเข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาตำบลหนองสาหร่าย ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566 ณ สนามนนทกร หมู่ 14 (บ้านหนองไผ่ล้อม)ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page