top of page

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หแประชุมโรงเรียนปากช่อง 2 ซึ่งภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและครูร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้เด็กที่เรียนอยู่ใน ศพด. ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีการพัฒนาด้านสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น

ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page