top of page

โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่งนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ตัวแทนและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 12 บ้านเขาน้อย และหมู่ 13 บ้านหนองไม้เหลือง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง ในโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง อบต.หนองสาหร่ายดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page