top of page

โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก

วันที่ 7 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมาย นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการ ชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ณ อาคารเอนกประสงค์ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อทอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page